Obchodné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.drhorak.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).

PREVÁDZKOVATEĽ

Majiteľom internetového obchodu je spoločnosť Dr.Horák spol. s r.o., so sídlom Medená 19, 811 02 Bratislava.

názov: Dr. Horák, s.r.o.
sídlo: Medená 19, 811 02 Bratislava
kontakt: obchod@drhorak.sk

IČO: 31348068
DIČ: 2020298808
IČ DPH: SK2020298808
Bankové spojenie: Tatra Banka
Číslo účtu: SK11 1100 0000 0026 2774 0976
SWIFT : TATRSKBX
Address of bank: Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55 Slovakia
Zastupuje: Ing. Pavol Maruščák


Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 4848/B.
Objednávky sa vybavujú priamo zo sídla firmy a to najneskôr do troch pracovných dní pokiaľ je tovar na sklade alebo podľa dostupnosti tovaru u dodávateľa (o dostupnosti bude zákazník informovaný emailom).

OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmto nákupným a reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia a uhradenia objednaného tovaru kupujúcim.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári alebo pri osobnom odbere tovaru predajňa Dr.Horák, Medená 19, Bratislava.


Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím s podmienkou zaplatenia jeho kúpnej ceny. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, v prípade ak išlo o tovar na individuálnu objednávku (špeciálne vydania nosičov, tovar objednávaný na základe konkrétnej objednávky zo zahraničia a pod.) nie je možné tovar vrátiť.

Vyplnením registračného formulára alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.drhorak.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch v zmysle platných zákonov SR.

SPÔSOB PLATBY

Za objednaný tovar v našom internetovom obchode je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

v hotovosti/kartou – pri osobnom odbere

prevodom na účet

na dobierku - v prípade objednávky zasielanej poštou/GLS/Packeta

Paypal

TatraPay

CardPay

ODOSIELANIE TOVARU A CENY POŠTOVNÉHO

Tovar zákazníkovi odosielame až po pripísaní platby s výnimkou prípadu, kedy je v objednávke uvedená „platba na dobierku“.

Ceny za tovar, uvedené na stránke internetového obchodu, sú konečné vrátane DPH. Ku každej objednávke, zasielanej poštou/kuriérom/packetou je účtovaný poplatok za jej zaslanie, ktorý závisí od spôsobu úhrady objednávky a spôsobu jej zaslania. Ceny sú uvedené v objednávkovom formulári, ktorý zákazník vypĺňa pri zadávaní svojej objednávky v internetovom obchode.

Objednávky do Českej republiky a iných krajín sú spoplatňované podľa cenníka Slovenskej pošty aktuálne platného v dobe odosielania objednávky. Objednávky do Českej republiky a iných krajín expedujeme až po ich uhradení, nie je teda možné zaslať ich na dobierku.

Osobný odber na našej predajni Dr.Horák, Medená 19, Bratislava nie je spoplatnený. Na predajni je tiež možné uhradiť objednávku v hotovosti/ platobnou kartou pokiaľ nebol predtým uhradený. Objednávka, ktorá nebude vopred uhradená, bude na predajni rezervovaná po dobu 5 dní. Pokiaľ v tejto dobe nebude prevzatá, bude vrátená späť do predaja.

OBJEDNÁVANIE VSTUPENIEK NA KONCERTY

Objednávky na jednotlivé podujatia sa realizujú prostredníctvom nákupného košíka. Na to, aby ste mohli nakupovať prostredníctvom nákupného košíka, je potrebné na konci vyplniť nákupný formulár. V prípade, že ste v databáze nenašli vstupenky, o ktoré máte záujem, kontaktujte nás e-mailom na adrese obchod@drhorak.sk a my vám zistíme ich dostupnosť.

Tlač vstupeniek prebieha online cez predajné systémy, ktorých sme prevádzkovateľmi: Eventim.sk/Oeticket.com, Ticketmaster.cz, a Predpredaj.sk. V systémoch Eventim.sk, Ticketmaster.cz a Predpredaj.sk nevybavujeme zaplatené ani otvorené rezervácie, sme predajným miestom len pre priamy predaj!


Spôsob úhrady vstupeniek

Po obdržaní vašej objednávky dostanete od nás informačný mail s údajmi potrebnými k úhrade (číslo účtu, konštantný a variabilný symbol a sumu). Vstupenky tlačíme až po pripísaní vašej platby na náš účet a expedujeme ich v pracovné dni do 24 hodín.


Uhradiť vstupenky vopred môžete:

  • úhradou formou prevodného príkazu z vášho účtu
  • vkladom sumy na náš účet v najbližšej pobočke Tatrabanky
  • v hotovosti pri osobnej objednávke v kamennej predajni

Vstupenky si po zaplatení môžete prevziať osobne u nás v predajni alebo ich zasielame poštou ako cenný/poistený list. Po vybavení objednávky obdržíte mail o možnosti osobného odberu/ o presnom dátume odoslania poisteného listu a jeho podacie číslo, aby ste vedeli, kedy môžete zásielku očakávať. Poplatok za cenný poistený list je 4,00 €.

Vrátenie vstupeniek.

Na nákup vstupeniek sa vzťahujú špeciálne ustanovenia. Vrátiť vstupenky je možné len v jedinom prípade - ak príde k zrušeniu podujatia. Refundácia vstupného sa potom riadi pokynmi organizátora a ticketingovej spoločnosti. Dr.Horák je zmluvne viazaný riadiť sa ich rozhodnutiami a o konkrétnom spôsobe vrátenia vstupného vás bude informovať pri vracaní vstupeniek. Dr.Horák, s.r.o. nie je usporiadateľom podujatí, je iba sprostredkovateľom predaja vstupeniek. Za organizáciu podujatia a prípadnú refundáciu v prípade zrušenia, je zmluvne zodpovedný príslušný usporiadateľ podujatia.

REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu a o zistených chybách do 3 dní informovať predávajúceho.

Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne​​alebo e-mailom v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené chyby, t.j. musí uviesť o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné oznámenie o zistených chybách uplatňuje kupujúci v mieste sídla predávajúceho.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry/dokladu o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované.


Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka a možnosť reklamácie sa teda nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli v prípade hudobných nosičov formátu CD, LP a DVD nasledovne:

- chybnou manipuláciou s nosičmi CD/LP/DVD a ich následným mechanickým poškodením na strane kupujúceho

- používaním/prehrávaním nosičov na zariadení, ktoré tomu technicky nie je uspôsobené

- používaním/prehrávaním nosičov v podmienkach tomu nevyhovujúcich a ich skladovaním v takýchto podmienkach (vysoká teplota, vysoká vlhkosť vzduchu, chemické znečistenie, prašnosť prostredia a pod.)

- opotrebovaním v dôsledku nadmerného používania nosiča

- bežným opotrebením nosiča v dôsledku jeho dlhodobého používania

Reklamovaný tovar je potrebné k posúdeniu reklamácie doručiť predávajúcemu a to buď osobne na kamennú predajňu Dr.Horák, Medená 19, Bratislava alebo zaslaním poštou na rovnakú adresu. K tovaru je potrebné priložiť aj kópiu dokladu o zakúpení. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku, ale ako doporučenú zásielku, dobierky nepreberáme. Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do piatich pracovných dní od obdržania reklamácie o postupe pri jej vybavení.

REKLAMÁCIE služieb Slovenskej pošty/ Packety/ GLS

Tovar odosielame prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérskou službou GLS alebo prostredníctvom siete Packeta. Môže sa stať, že k vám príde počas prepravy poškodená zásielka. Kupujúci sa v tomto prípade bude riadiť nasledujúcimi pokynmi:

- zásielku resp. jej nepoškodenie si vždy skontroluje pri prebratí na pošte/výdajnom mieste alebo pred kuriérom

- v prípade poškodenia obalu (pokrčený, roztrhaný, rozmočený a iné) ihneď s dopravcom spíše protokol o poškodení zásielky a rozsahu škôd

- pokiaľ je poškodenie takého rozsahu, že zásielku odmietne prevziať, bude o tom informovať písomne alebo emailom predávajúceho – kupujúci zašle mail na adresu obchod@drhorak.sk, do predmetu uvedie "Sťažnosť na dopravu", popíše problém, uvedie kontakty na seba, číslo zásielky a číslo faktúry. Predávajúci bude kontaktovať dopravcu a bude kupujúceho informovať o výsledku.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)

Kupujúci (súkromná osoba, nie firma s IČO) má právo podľa Zákona 102/2014 Zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za predpokladu, že kúpna zmluva bola uzatvorená za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v neporušenom pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

- na dodávku CD, LP, DVD nosičov ak tieto boli v poriadku a neporušené kupujúcemu doručené a kupujúci porušil ich originálny obal

- ak boli CD, LP, DVD nosiče objednané na základe špecifického zadania kupujúceho výlučne pre jeho potrebu (napr. zahraničné tituly, špeciálne edície a pod., ktoré nie sú bežným sortimentom internetového obchodu)

PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO


Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu kupujúceho. V prípade objednávky tovaru, označeného na webe ako tovar „na objednávku“ vás o dostupnosti a cene budeme informovať po overení u dodávateľa. Niektoré z týchto titulov už nemusia byť dostupné, ďakujeme za pochopenie.


Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, ak o to zákazník písomne ​​požiada.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci v minulosti nesplnil svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.


Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným (napr. tovar vyradený z distribučného katalógu, dlhodobo nedostupný tovar a pod.), ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení.

Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné a riadia sa GDPR.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný v objednávacom formulári uviesť pravdivo všetky informácie o kupujúcom, vrátane aktuálneho telefonického a mailového kontaktu na svoju osobu ako aj správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.

Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

NÁHRADA ŠKODY PRI NEPREVZATÍ TOVARU


1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) v prípade, že kupujúci neodstúpil od zmluvy za definovaných podmienok a/alebo zároveň od dopravcu neprevzal objednaný tovar alebo po výzve predávajúceho si tovar neprevzal osobne v lehote určenej na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy náklady, ktoré vznikli spracovaním, balením a dopravou tovaru ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli realizáciou neprevzatej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Účastníci sa výslovne dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti občianskym zákonníkom. Nákupný a reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.7.2020. Zmeny poriadku vyhradené. Aktuálne znenie Nákupného a reklamačného poriadku je umiestnené na stránkach www.drhorak.sk.

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
email: ba@soi.sk

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPORU

V prípade, ak kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie, má možnosť využiť svoje právo na začatie alternatívneho mimosúdneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).

Kupujúci môže využiť aj platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

návrat hore